CONDIŢII DE UTILIZARE ŞI POLITICA DE GESTIONARE A DATELOR

 

I. PREVEDERI GENERALE

 

I/1. Operatorul

Acest website este deținut și operat de Markline Roofs SRL, având sediul central în România, Târgoviște, Calea Domneasca, Nr.266, județul Dâmbovița, adresa de e-mail: office@markline.ro denumită în continuare: Operatorul, în mod direct sau prin intermediul prestatorilor de servicii autorizați.

I/2. Utilizatorul

Utilizatorul este orice persoană care accesează website-ul, utilizează serviciile puse la dispoziție de către Operator în decursul timpului, indiferent dacă respectivul Utilizator se înregistrează cu un cont sau nu. Anumite servicii pot fi utilizate numai de către utilizatorii înregistrați.

I/3. Obiectul și modificarea Politicii

Obiectul acestei Politici de utilizare și gestionare a datelor (denumită în continuare: Politica) acoperă serviciile prestate și gestionarea datelor asociate website-ului actual al Operatorului (denumit în continuare: Website-ul).

În absența unei prevederi contrare, obiectul Politicii nu acoperă serviciile și gestionarea datelor asociate promoțiilor, tombolelor din cadrul promoțiilor sau serviciilor terților care fac reclamă pe Website sau care apar pe website din alt motiv, cu alte campanii sau conținut publicat. În absența unei prevederi contrare, obiectul Politicii nu acoperă serviciile și gestionarea datelor asociate website-urilor și furnizorilor de servicii la care duc link-urile prezente pe Website.

Operatorul poate modifica Politica în orice moment. Operatorul nu este obligat să trimită utilizatorilor notificări separate referitoare la modificări. Pentru a vă familiariza cu versiunea actualizată, vă recomandăm să accesați acest link în mod regulat și să citiți Politica noastră.

I/4. Activitatea Operatorului, scopul Website-ului

Operatorul vinde și montează sisteme de acoperișuri.

Scopul principal al acestui Website este de a prezenta produsele și serviciile oferite de Markline.

Informațiile publicate pe Website nu pot fi considerate a fi o ofertă. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea ulterioară, cantitatea și calitatea produselor care apar și sunt prezentate pe Website.

Informațiile prezentate pe Website au rol strict orientativ pentru utilizatori, acestea neputând fi interpretate ca o declarație contractuală, prospect oficial sau instrucțiuni de utilizare ale Operatorului.

Operatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care informațiile publicate pe Website diferă față de informațiile publicate de alți distribuitori cu privire la aceleași produse și servicii.

Familiaritatea cu informațiile publicate pe Website nu înlocuiește cunoașterea prospectelor oficiale asociate utilizării și recurgerii la produse și servicii, sau recurgerii la asistență din partea experților.

I/5. Legislația aplicabilă

Operatorul este o societate comercială înregistrată în România, care își desfășoară în principal activitatea în temeiul legislației din România.

În cazul în care este stipulată aplicarea unei anumite legi, Operatorul stipulează aplicarea legislației din România.

În cazul în care se poate stipula autoritatea legală, Operatorul stipulează competența exclusivă a autorităților și instanțelor din România cu jurisdicție asociată sediului central al acestuia.

 

II. GESTIONAREA DATELOR

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și gestionate de către Operator, direct sau prin intermediul procesatorilor săi de date, în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a respectivelor date și care abrogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul General pentru Protecția Datelor sau RGPD).

Operatorul depune eforturi pentru a se asigura că prevalează integral următoarele principii de gestionare a datelor cu caracter personal:

– datele cu caracter personal sunt gestionate exclusiv pentru un scop specific;

– fiecare etapă de gestionare a datelor respectă acest scop, inclusiv domeniul datelor gestionate;

– asimilarea și gestionarea datelor cu caracter personal sunt desfășurate onest și legal;

– datele sunt precise, complete și actuale;

– nu este necesară identificarea persoanelor vizate, gestionarea datelor este modificată astfel încât persoanele vizate să nu poată fi identificate în baza datelor disponibile;

– vor prevala în mod corespunzător drepturile persoanelor vizate.

II/1. Datele cu caracter personal colectate de către Operator

Cu trimitere la societatea noastră, datele cu caracter personal înseamnă informațiile care vă identifică sau ne permit să vă contactăm, spre exemplu, numele sau adresa de e-mail. Detaliile datelor cu caracter personal colectate de noi pot fi listate în următoarele categorii:

A) Informații colectate automat

Atunci când ne accesați website-ul, anumite informații sunt colectate în mod automat pe dispozitivul utilizat. În anumite țări, inclusiv în țările din Uniunea Europeană și/sau Spațiul Economic European („UE/SEE”), un domeniu definit al acestor informații poate fi interpretat ca date cu caracter personal în baza termenilor legislației relevante pentru protecția datelor.

Spre exemplu, adresa IP; tipul de dispozitiv informativ utilizat, utilizarea numărului de identificare al dispozitivului, tipul de browser utilizat, amplasarea geografică (de exemplu, amplasarea în funcție de țară sau oraș) și alte informații tehnice sunt interpretate în acest mod. De asemenea, este posibil să colectăm date referitoare la modul în care dispozitivul a interacționat cu website-ul, inclusiv paginile pe care ați dorit să le accesați și link-urile pe care le-ați accesat.

Colectarea acestor date ne permite să cunoaștem mai bine vizitatorii website-urilor noastre, locul de proveniență al acestora și conținutul de pe paginile noastre de start față de care afișează cel mai mare interes. Aceste informații sunt utilizate numai în scop analitic conform celor de mai sus, astfel încât să putem satisface interesele vizitatorilor noștri și astfel să îmbunătățim calitatea website-urilor noastre.

Este posibil să colectăm anumite date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare de urmărire, ale căror detalii sunt incluse în Politica noastră privind cookie-urile.

B) Datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră:

Anumite secțiune ale website-ului nostru conțin servicii pentru a căror utilizare poate fi necesară furnizarea datelor cu caracter personal.  În cazul în care furnizați doar date referitoare la localitate, și nu adresa dumneavoastră specifică și completă, respectivele informații nu vor fi considerate „date cu caracter personal”, întrucât acestea sunt insuficiente în vederea identificării. 

II/2. Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră pentru diferite motive, inclusiv în următoarele scopuri

– Pentru a vă putea răspunde la eventualele solicitări de furnizare a informațiilor solicitate.

– Pentru utilizarea, sprijinirea, particularizarea, menținerea și îmbunătățirea serviciilor noastre.

– Pentru a respecta și aplica cerințele legale, acordurile și liniile directoare aplicabile.

– Pentru a evita, detecta, identifica, investiga și răspunde la orice solicitări posibile sau actuale, obligații, conduită interzisă sau infracțiuni și pentru a oferi protecție împotriva acestora.

– Pentru implementarea activităților suplimentare în conformitate cu Politica actuală.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este:

– art. 6 aliniatul 1, litera f) din RGPD: interesul legitim al Operatorului – în cazul utilizării funcționalității cookies

– art. 6 aliniatul 1, litera b) din RGPD: luarea măsurilor necesare pentru încheierea unui contract – în cazul în care ne trimiteți o cerere de ofertă după utilizarea caracteristicilor Calculatorului pentru acoperiș, Simulatorului pentru acoperiș sau Găsirea expertului în acoperișuri

– art. 6 aliniatul 1, litera a) din RGPD: vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor – în special, cazurile sunt divulgate în politicile specifice pentru prelucrarea datelor

În afara celor de mai sus, gestionarea suplimentară a datelor poate fi asociată cu anumite servicii. Operatorul va furniza informații corespunzătoare referitoare la detaliile acestei gestionări a datelor, indiferent de caz.

II/3. Accesul la datele gestionate, transmiterea și utilizarea datelor

Datele cu caracter personal colectate în final prin intermediul Website-ului pot deveni accesibile procesatorilor de date precum furnizorii de servicii web sau societățile de marketing. Procesatorii de date sunt autorizați doar să implementeze deciziile Operatorului, în conformitate cu instrucțiunile acestuia.

De asemenea, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal la următoarele adrese:

– Către societățile stipulate:

Este posibil să distribuim datele cu caracter personal societăților care sunt deținute sau au o relație de administrare cu noi (spre exemplu, cu firmele care monitorizează sau administrează societatea noastră sau care sunt co-administratori alături de noi sau pe care societatea noastră le monitorizează sau gestionează) – denumite în continuare: filiale.

Aici sunt incluse și datele care sunt supuse atenției noastre cu privire la website-urile operate de noi sau de filialele noastre.

– Către furnizorii de servicii specificați:

Este posibil să distribuim datele cu caracter personal societăților care ne furnizează servicii astfel încât să ne putem îndeplini obligațiile de a vă ține la curent, spre exemplu, pentru finalizarea comenzilor, livrarea coletelor, expedierea corespondenței poștale sau e-mailurilor, analiza datelor clientului, oferirea de asistență marketing, investigarea eventualelor activități de fraudă, desfășurarea studiilor referitoare la clienți și prestarea serviciilor către clienți.

– Către agenții de publicitate bazate pe comportamentul consumatorului:

În decursul timpului, este posibil să permitem societăților calificate ca terți care utilizează publicitatea bazată pe comportamentul consumatorului să își implementeze tehnologia de colectare a informațiilor disponibile cu privire la accesarea și utilizarea website-ului nostru pentru a urmări activitatea promoțională legată de produsele și serviciile considerate a prezenta interes pentru dumneavoastră. Aceste reclame particularizate pot apărea pe website-ul nostru și, de asemenea, pe alte website-uri.

– Pentru a respecta obligațiile legale ale oricărei alte părți:

Este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie distribuite oricărui altui terț în vederea îndeplinirii obligațiilor legale (sau implicării în procedurile legale), astfel încât să ne putem proteja societatea, angajații, agenții, clienții, vizitatorii și filialele de fraudă sau de posibilitatea apariția cesteia; sau în măsura în care sunteți de acord cu acest lucru.

Destinatarii sau categoriile de destinatari pentru datele cu caracter personal colectate prin intermediul conturilor de utilizator înregistrate sunt prezentați/prezentate în politicile corespunzătoare de confidențialitate a datelor.

II/4. Gestionarea datelor în scop promoțional sau de cercetare

Sub rezerva acordului prealabil al Utilizatorului, Operatorul poate utiliza datele de contact introduse de către Utilizatorul în cauză (adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, alte date de identificare pentru a ține legătura) în scopul transmiterii unei scrisori electronice către utilizator cu privire la Operator, activitatea Operatorului, precum și la Website în scopul promovării, a unui newsletter referitor la servicii sau a unei scrisori care include reclame, precum și a informațiilor în acest sens pentru a putea fi contactat.

Operatorul poate utiliza datele gestionate în scopul studiilor, cercetării de piață, constituirea unui eșantion de cercetare, precum și pentru abordarea utilizatorilor în momentul desfășurării activităților de cercetare.

II/5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Cu excepția cazului în care se prevede contrariul în prezentul document sau în legislația aplicabilă, vă păstrăm datele cu caracter personal colectate timp de 5 ani.

În cazul în care între utilizator și Operator intervine o relație de drept civil, și normele de drept civil au caracter obligatoriu pentru gestionarea datelor. În acest caz, datele cu caracter personal urmează să fie gestionate în scopul implementării normelor de drept civil sau în temei juridic. În cazul în care este inițiată o procedură oficială sau în instanță ca urmare a unei acțiuni ilicite săvârșite de către un utilizator, în vederea soluționării cu succes, Operatorul poate gestiona datele ținând cont de acest temei juridic.

Dacă nu mai este necesară procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne desfășura activitățile comerciale, atunci fie le vom șterge, fie le vom anonimiza sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil (spre exemplu, deoarece datele cu caracter personal au fost stocate în arhive salvate), atunci vom stoca datele cu caracter personal în siguranță și separat de alte activități de prelucrare a datelor până ce ștergerea acestora devine posibilă.

În orice caz, ștergem datele introduse în cazul în care:

– gestionarea acestora este ilicită sau ștergerea acestora este prevăzută de legislație;

– persoana vizată solicită acest lucru;

– datele sunt incomplete sau inexacte, iar acest lucru face ca utilizarea lor să fie imposibilă;

– scopul gestionării datelor nu mai este de actualitate;

– acest lucru este dispus de o autoritate sau o instanță de judecată.

II/6. Drepturi și opțiuni asociate protecției datelor

Puteți accesa datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de noi online și actualizate prin intermediul metodelor de actualizare general acceptate. Pentru a actualiza, corecta sau șterge aceste informații, contactați-ne la adresa menționată inițial mai sus sau la adresa de e-mail office@markline.ro.

În afara specificațiilor de mai sus, vă puteți exercita următoarele drepturi de protecția datelor:

– accesarea, corectarea, actualizarea sau, după caz, ștergerea datelor cu caracter personal

– ridicarea unei obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, solicitarea limitării prelucrării datelor cu caracter personal sau, prin solicitare specială, implementarea portabilității

– anularea primirii mesajelor de comunicare de marketing trimise de noi în orice moment fără invocarea unui motiv. Vă puteți exercita acest drept făcând clic pe „dezabonare” din e-mailurile comerciale pe care vi le trimitem sau din link-ul „anulare”. Dacă doriți să anulați alte forme de marketing (ex. marketing poștal sau telemarketing), atunci vă rugăm să ne contactați.

– retragerea acordului în orice moment și fără invocarea unui motiv cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal colectate și prelucrate de noi în baza acordului dumneavoastră. Retragerea acordului nu influențează caracterul legal al prelucrării desfășurate anterior, atunci când acordul dumneavoastră era în vigoare, nici nu influențează prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care aceasta este realizată în baza altui temei legal în afară de acordul personal.

– depunerea unei plângerii la autoritatea pentru protecția datelor cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea sau transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la utilizarea acestora în orice fel.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru protecția datelor.

 

III. REGULI PENTRU UTILIZATORI

 

III/1. Obligațiile și răspunderea utilizatorului

Utilizatorul este obligat să introducă datele cu grijă. Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele-interese care rezultă din neglijența utilizatorului referitoare la protecția datelor sale.

Utilizatorul poate utiliza website-ul numai pe propria răspundere. Operatorul nu acceptă răspunderea pentru daunele sau inconveniențele suferite de utilizator pe parcursul utilizării website-ului, în cazul în care acestea reies din neglijența utilizatorului pe parcursul utilizării website-ului. Utilizatorul poate face datele sale public sau accesibile altora numai pe propria răspundere.

În momentul utilizări website-ului, utilizatorul este obligat să acționeze în mod onorabil, ținând cont de drepturile și interesele celorlalți.

Utilizatorul este obligat să respecte legislația operativă și, per parcursul utilizării, este obligat să se abțină de la toate activitățile ilicite sau care afectează interesele altora. În acest sens, utilizatorul este obligat să respecte sfera privată, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalți, în special în cadrul reglementărilor referitoare la protecția creațiilor literare, științifice și artistice, invențiilor, modelelor de design, modelelor utilitare, mărcilor înregistrate și denumirilor comerciale care fac obiectul protecției dreptului de autor. Utilizatorul este obligat să se abțină de la comiterea infracțiunilor și delictelor și este obligat în continuare să se abțină de la orice manifestări și expresii obscene și indecente care pot duce la indignare altor persoane;

Toți utilizatorii sunt obligați să se abțină de la toate activitățile care ar împiedica buna utilizare a website-ului. Toți utilizatorii sunt obligați să se abțină de la toate activitățile care ar afecta interesele Operatorului. În acest sens, utilizatorul este obligat, în mod special:

– Să se abțină de la afectarea sau obstrucționarea funcționării website-ului;

– Să se abțină de la activitățile direcționate spre obținerea sau utilizarea secretelor sau informațiilor comerciale ale Operatorului pe care acesta le păstrează confidențiale;

– Să se abțină de la comunicarea informațiilor false cu privire la serviciu;

– Să se abțină de la toate activitățile care amenință securitatea informatică a website-ului;

– Să se abțină de la toate activitățile care vizează promovarea propriilor produse sau servicii sau pe cele ale terților.

În afară de prevederile de mai sus, Operatorul poate impune restricții suplimentare, pe care trebuie să le comunice utilizatorilor.

Pe parcursul utilizării aplicației, utilizatorii pot publica datele altor persoane sau pot pune aceste date la dispoziția altora numai dacă persoanele vizate și-au exprimat acordul în acest sens. Acordul persoanei vizate nu este necesar în cazul aparițiilor publice deschise sau cu privire la datele care au fost făcute publice anterior fără restricții.

În momentul înregistrării, utilizatorii își pot introduce doar propriile date cu caracter personal. Introducerea datelor altor persoane este ilicită și reprezintă o gestionare ilicită, fapt ce poate avea consecințele prevăzute de legislație. În cazul abuzării de datele cu caracter personal ale altor persoane, Operatorul va oferi autorității competente ajutor în vederea detectării încălcării și identificării persoanei care a comis încălcarea.

Aceste restricții descrise la punctul actual sunt aplicabile tuturor vizitatorilor website-ului.

III/2. Procedura împotriva insultării utilizatorilor

În cazul în care un utilizator încalcă stipulările din prezenta Politică sau prevederile legislative, Operatorul poate șterge înregistrarea utilizatorului. Dacă înregistrarea utilizatorului este anulată, acesta nu mai poate utiliza ulterior serviciile de pe website.

În cazul în care intervine o procedură oficială, în instanța de judecată referitoare la conduita utilizatorului, Operatorul poate stoca datele necesare pentru identificarea utilizatorului indiferent de ștergere, precum și datele aplicabile infracțiunii, și poate transmite aceste date autorității competente.

În cazul în care utilizatorul încalcă drepturile unui terț, iar terțul respectiv are dreptul să inițieze o procedură, Operatorul poate transmite datele terțului, în cazul în care terțul își poate demonstra interesul legal în acest sens.

 

IV. SECURITATEA DATELOR

 

Utilizăm metode corespunzătoare și vaste pentru a preveni accesul neautorizat, a conserva exactitatea datelor și a asigura utilizarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care creați un cont de utilizator prin intermediul website-ului nostru, datele contului și profilul integral vor fi securizate printr-o parolă. Vă recomandăm să nu transmiteți nimănui parola dumneavoastră. Personalul nostru nu vă va solicita niciodată parola, nici prin intermediul unui apel telefonic nesolicitate, nici prin intermediul unui e-mail nesolicitat. Nu uitați să ieșiți din cont și să închideți fereastra browser-ului după ce ați încheiat sesiunea. Acest proces contribuie la prevenirea accesului altor persoane la datele cu caracter personal și corespondența dumneavoastră, în cazul în care utilizați computerul împreună cu alte persoane sau într-un loc public la care au acces alte persoane.

Atunci când publicați în mod voluntar anumite date cu caracter personal pe internet, spre exemplu, pe panourile cu anunțuri, în e-mailuri sau pe interfețele de chat, există riscul ca alte persoane să colecteze sau să utilizeze aceste informații. Securitatea transferului de date prin internet sau orice altă rețea wireless nu este absolut perfectă. Prin urmare, în acest caz, deși ne luăm toate măsurile rezonabile și estimate pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu vă putem garanta securitatea datelor pe care ni le transmiteți, astfel că responsabilitatea pentru această transmitere vă aparține integral.

 

V. PREVEDERE REFERITOARE LA COPII

 

Pagina noastră de pornire a fost concepută pentru persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani. Întrucât nu putem determina vârsta persoanelor care accesează Website-ul nostru din cauza lipsei datelor cu caracter personal și posibilității de verificare în acest sens, utilizăm această declarație pentru protecția datelor pentru fiecare grup de vârstă. În cazul în care un minor ne-a furnizat date cu caracter personal fără acordul părinților sau tutorilor săi, solicităm ca un părinte sau tutore să ne contacteze astfel încât să luăm măsurile necesare pentru ștergerea datelor în cauză.

 

VI. PRACTICA ȘI ACTIVITATEA DE PROTECȚIE A DATELOR DESFĂȘURATĂ DE TERȚI CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Liniile directoare pentru protecția datelor implementate de comercianți care utilizează pagina noastră de pornire și referitoare la plățile sau alte servicii pot să difere față de actuala Politică pentru protecția datelor. Vă recomandăm să vă familiarizați cu reglementările pentru protecția datelor ale furnizorului de servicii în cauză înainte de a cere o cotație sau de a încheia un acord cu acești furnizori de servicii.